Pri prvej návšteve advokátskej kancelárie, prosíme klientov, vopred si dohodnúť termín telefonicky.

JUDr. Jozef Uj
mail: uj@uj.sk

Mgr. Michaela Uj Hahnová
mail: michaela@uj.sk

Napíšte